Eén van de meest afgesloten verzekeringen in de bouw is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze AVB-verzekering dekt alleen de schade die door u wordt toegebracht aan anderen. Met deze verzekering bent u dus gedekt tegen claims van anderen tegen uw bedrijf. De vormen van aansprakelijkheid die in veel gevallen gedekt zijn met de AVB-verzekering zijn op het gebied van werkgevers, milieu en producten. Er wordt dan ook vaak gekozen om een AVB-verzekering uit te breiden met een CAR-verzekering. Dit zorgt voor een completere dekking en dus minder risico’s bij de bouw of verbouw.

Waar staat de CAR-verzekering voor?

CAR-verzekering staat voor Construction All Risk-verzekering. Deze CAR-verzekering verzekert u tegen schade die is ontstaan bij een verbouwing. Voor aannemers en ondernemers wordt schade aan hun gebouw die ontstaan is tijdens de bouw verzekerd. De schade die gemaakt wordt kan door allerlei factoren ontstaan en ook heel divers van aard zijn. Met een CAR-verzekering bent u tegen alle risico’s verzekerd. Een CAR-verzekering kan worden afgesloten voor een bepaald project of voor een doorlopende periode. De hoogte van de premie is hierdoor erg verschillend, omdat de duur van een project in veel gevallen anders is. Daarnaast zit er verschil in projecten en het bedrijf die de verzekering afsluit.

Wat in veel gevallen standaard verzekerd is, is de schade aan het project. De schade aan het project die verzekerd is kan ontstaan door wateroverlast, brand, vandalisme of diefstal. Ook schade die ontstaat door fouten in het ontwerp, fouten in de constructie en fouten in het materiaal worden gedekt. Naast deze standaard dekkingsgebieden zijn er ook optionele zaken die meeverzekerd kunnen worden. Dit zijn onder andere eigendommen van het personeel, de directie en de opdrachtgever, aansprakelijkheid, schade die ontstaat tijdens het transport van bepaalde onderdelen voor de bouw en de schade aan hulpmiddelen zoals steigers, gereedschap, machines, bouwketen of loodsen en werktuigen. Wil je het helemaal gek maken dan kan je zelf nog een extra verzekering nemen, de verzekeren van je golfspullen bijvoorbeeld.