Goedkoopste energie

 Als de jaarlijkse afrekening van uw energieverbruik tegenvalt, zou u kunnen overwegen om over te stappen naar een goedkopere leverancier. Waar u echter ook over na zou kunnen denken, is het overstappen naar een andere vorm van energie. Tegenwoordig zijn er namelijk, behalve de verschillende aanbieders, ook vele alternatieve energiesoorten.

Duurzame energie

Goedkoopste energieDuurzamere energie wordt steeds populairder. Door de opwarming van de aarde vanwege het broeikaseffect zijn er veel consumenten die iets willen veranderen. Door energie duurzamer en bewuster te gaan gebruiken en aan te kopen, kan er al een hoop veranderen. ‘Groene stroom’ is bij de meeste energieleveranciers verkrijgbaar, en bij sommigen zelfs uitsluitend. Dit kan inhouden dat er plantenresten zijn verbrand, dat er gebruik is gemaakt van windenergie (windmolens), waterkracht of zonnepanelen om energie te verkrijgen. Deze duurzamere opgewekte energie wordt ook gewoon door je stopcontact geleverd, maar bij het opwekken ervan heeft er minder CO2-uitstoot plaatsgevonden.

Groene stroom is echter niet veel duurder dan ‘grijze energie’, dat wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Hoewel het proces om groene energie op te wekken wel degelijk duurder is dan wat dit bij grijze energie het geval is, betaalt u als consument tegenwoordig bijna evenveel voor de duurzamere groene stroom en de grijze stroom. Omdat het gebruiken van duurzamere energie gestimuleerd moest worden bij zowel bedrijven als particulieren, was er een bepaalde regeling voor het zelf opwekken van duurzamere energie, door bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren. Deze Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) werd dan uitgekeerd. Inmiddels is deze subsidie gesloten.

Dit neemt echter niet weg dat het zelf creëren van een duurzame energiebron niet onbetaalbaar is. Het installeren van zonnepanelen aan huis kost de consument al gauw €5000. Deze prijs lijkt zeer hoog, maar de maandelijkse energiekosten voor dit huishouden verdwijnen. Dit leidt ertoe dat het bedrag voor de installatie van de panelen in ongeveer acht tot tien jaar terugverdiend moet zijn met de bespaarde kosten op reguliere energie.

 

Vergelijk nu direct